- Výkopové práce 

- Výkopy pro plyn ,vodu , elektrické kabely ,kanalizaci

- Výkopy pro bazény ,jimky ,čističky a septiky

- Výkopy a čištění příkopů lichoběžnikovou lžící

- Hloubení základů ( rodinné domy ,haly ,aj. )

- Terénní úpravy

- Výstavba příjezdových komunikácí 

- Venkovní odpady ,dešťové svody ,odvodnění pozemků a objektů

- Skrývka ornice